Video toán 7 hàm số bài tập

Với lời giải Toán 7 Bài 5 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 7 dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 Bài 5.

Giải Toán 7 Bài 5 (cả ba sách)

(Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Giải Toán 7 trang 27 Tập 1

 • Khởi động trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: Viết các số hữu tỉ 1/10 và 1/9 dưới dạng số thập phân ta được ….

  Xem lời giải

1. Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn

 • Hoạt động 1 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: Đặt tính để tính thương: 33 : 20 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: Đặt tính để tính thương: 4 : 3 ….

  Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 28 Tập 1

 • Luyện tập 1 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay để viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 29)

Giải Toán 7 trang 29 Tập 1

 • Bài 1 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn: 13/16; -18/150….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì): 5/111; -7/18 …..

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Viết mỗi số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản: a) 6,5 ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện mỗi phép chia sau: a) 1:999 ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Cánh diều hay khác:

 • Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

 • Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc

 • Bài tập ôn tập chương 1

(Chân trời sáng tạo) Giải Toán 7 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện

 • Giải Toán 7 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ

 • Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

 • Bài tập cuối chương 1

(Chân trời sáng tạo) Giải Toán 7 Bài 5 (khác)

Để xem lời giải Toán 7 Bài 5 Chân trời sáng tạo khác, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Chân trời sáng tạo) Giải Toán 7 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng tạo) Giải Toán 7 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng tạo) Giải Toán 7 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Cách tính điểm trung bình môn học kì

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng tạo) Giải Toán 7 Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng

  Xem chi tiết

(Kết nối tri thức) Giải Toán 7 Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Mở đầu

 • Mở đầu trang 26 Toán lớp 7 Tập 1: Hình vuông: Tớ thực hiện phép chia để viết 45 dưới dạng số thập phân được kết quả bằng 0,8. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 27 Tập 1

 • Câu hỏi trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: Kết quả của phép chia 1 cho 9 là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: Viết các phân số 14; −211 dưới dạng số thập phân rồi cho biết số nhận được là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 28 Tập 1

 • Luyện tập 2 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Làm tròn số 3,14159 với độ chính xác 0,005. ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Ước lượng kết quả phép tính 31,(81) . 4,9 bằng cách làm tròn hai thừa số đến hàng đơn vị. ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 28)

 • Bài 2.1 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn? ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.2 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101… ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.3 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Tìm chữ số thập phân thứ năm của số 3,2(31) và làm tròn số 3,2(31) đến chữ số thập phân thứ năm. ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.4 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Số 0,1010010001000010… (viết liên tiếp các số 10, 100, 1000, 10000, … sau dấu phẩy) có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn hay không? ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.5 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Làm tròn số 3,14159… ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

 • Bài 7: Tập hợp các số thực

 • Luyện tập chung trang 38

(Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 5 (khác)

Để xem lời giải Toán 7 Bài 5 Cánh diều khác, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 5. Tỉ lệ thức

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 5: Biến cố trong một số trò chơi đơn giản

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 5: Phép chia đa thức một biến

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Giải Toán 7 Bài 5: Hàm số (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3