Video toán lớp 3 trang 88 sgk

Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 3 trang 88 Tập 1 & Tập 2 đầy đủ sgk và vở bài tập Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 trang 88. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 88 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Giải sgk Toán lớp 3 trang 88 (cả ba sách)

– Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 87, 88 Làm quen với biểu thức số

  Xem lời giải

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 88, 89 Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông

  Xem lời giải

– Chân trời sáng tạo:

 • (Chân trời sáng tạo Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 86, 87, 88 Ôn tập các số trong phạm vi 1000

  Xem lời giải

– Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 87, 88 Bài 31: Gam

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Bài 69: Luyện tập chung

  Xem lời giải

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 (cả ba sách)

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (trang 88, 89)

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 88, 89, 90, 91 Ôn tập các số trong phạm vi 1 000

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 87, 88, 89 Luyện tập chung

  Xem lời giải

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (Tập 2 trang 85, 86, 87, 88, 89)

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 87, 88, 89 Ôn tập hình học và đo lường

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 88, 89 Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán lớp 3 trang 88 (sách cũ)

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 3): Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Lời giải:

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 3): Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành 1 hình vuông cạnh 10cm, tính độ dài đoạn dây đó.

Lời giải:

Độ dài đoạn dây đó là :

10x 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

Bài 3 (trang 88 SGK Toán 3): Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế (xem hình vẽ)?

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là :

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 20 ) x 2 = 160 (cm).

Đáp số: 160 cm

Bài 4 (trang 88 SGK Toán 3): Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ

Lời giải:

Do độ dài cạnh hình vuông bằng 3 cm

Chu vi hình vuông là :

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

 • Luyện tập trang 89
 • Luyện tập chung trang 90
 • Các số có bốn chữ số
 • Luyện tập trang 94
 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều