Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 8: Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội) P1

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ranh giới tự nhiên giữa hai châu lục Á-Âu trên lãnh thổ Liên Bang Nga là

 • A. dãy núi Uran.
 • B. sông Ôbi.
 • C. sông Ênitxây.
 • D. sông Vonga.

Câu 2: Về mặt tự nhiên, ranh giới phân chia địa hình lãnh thổ nước Nga thành hai phần Đông và Tây là

 • A. sông Ê – nít – xây.
 • B. dãy núi Uran.
 • C. sông Ô bi.
 • D. sông Lê na.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây đúng với phần lãnh thổ phía Tây của Liên Bang Nga ?

 • A. Đồng bằng và vùng trũng.
 • B. Núi và cao nguyên.
 • C. Đồi núi thấp và vùng trũng.
 • D. Đồng bằng và đồi núi thấp.

Câu 4: Dãy núi làm ranh giới tự nhiên giữa 2 châu lục Á-Âu trên lãnh thổ LB Nga là dãy

 • A. Cáp-ca.
 • B. U-ran.
 • C. A-pa-lat.
 • D. Hi-ma-lay-a.

Câu 5: Có địa hình tương đối cao, xen lẫn các đồi thấp, đất màu mỡ là đặc điểm của

 • A. Đồng bằng Tây Xi-bia.
 • B. Đồng bằng Đông Âu.
 • C. Cao nguyên trung Xi-bia.
 • D. Núi U-ran.

Câu 6: Có địa hình tương đối cao, xen lẫn các đồi thấp, đất màu mỡ là đặc điểm của

 • A. đồng bằng Đông Âu.
 • B. đồng bằng Tây Xi-bia.
 • C. Cao nguyên trung Xi-bia.
 • D. dãy núi U-ran.

Câu 7: Phần lớn địa hình phần lãnh thổ phía Đông của Liên Bang Nga là

 • A. núi và cao nguyên.
 • B. đồng bằng và vùng trũng.
 • C. đồi núi thấp và vùng trũng.
 • D. đồng bằng và đồi núi thấp.

Câu 8: Đại bộ phận (hơn 80%) lãnh thổ nước Nga nằm ở vành đai khí hậu

 • A. ôn đới.
 • B. hàn đới.
 • C. nhiệt đới .
 • D. cận nhiệt đới.

Câu 9: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Liên Bang Nga hiện nay có chỉ số

 • A. âm
 • B. cao.
 • C. thấp.
 • D. trung bình.

Câu 10: Người dân Nga có trình độ học vấn

 • A. khá cao.
 • B. cao.
 • C. thấp.
 • D. rất cao.

Câu 11: Phần lãnh thổ phía đông của Liên Bang Nga không thuận lợi cho phát triển

 • A. nông nghiệp.
 • B. rừng.
 • C. thủy điện.
 • D. khai thác khoáng sản.

Câu 12: Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nông nghiệp của Liên Bang Nga là

 • A. đồng bằng Đông Âu.
 • B. đồng bằng Tây Xi -bia.
 • C. vùng Xi – bia
 • D. vùng ven biển Thái Bình Dương.

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nhất LB Nga là một đất nước rộng lớn?

 • A. Nằm ở cả châu Á và châu Âu.
 • B. Đất nước trải dài trên 11 múi giờ.
 • C. Giáp với Bắc Băng Dương và nhiều nước châu Âu.
 • D. Có nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Câu 14: LB Nga giáp với các đại dương nào sau đây?

 • A. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.
 • B. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương.
 • C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
 • D. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Câu 15: Đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía Tây của LB Nga?

 • A. Đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.
 • B. Phần lớn là núi và cao nguyên.
 • C. Có nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.
 • D. Có trữ năng thủy điện lớn.

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây là không đúng với phần phía Đông của LB Nga?

 • A. Phần lớn là núi và cao nguyên.
 • B. Có nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.
 • C. Có trữ năng thủy điện lớn.
 • D. Có đồng bằng Đông Âu tương đối cao.

Câu 17: Biển Ban-tích, biển đen và biển Ca-xpi

 • A. Đông và đông nam.
 • B. Bắc và đông bắc
 • C. Tây và tây nam
 • D. Nam và đông nam.

Câu 18: Chiều dài của đường Xích đạo được ví xấp xỉ với chiều dài

 • A. Của các sông ở LB Nga.
 • B. Biên giới đấ liền của LB Nga với các nước châu Âu.
 • C. Đường bờ biển của LB Nga.
 • D. Đường biên giới của LB Nga.

Câu 19: Dòng sông làm ranh giới để chia LB Nga làm 2 phần phía Tây và phía Đông là

 • A. Sông Ê-nít-xây.
 • B. Sông Von-ga.
 • C. Sông Ô-bi.
 • D. Sông Lê-na.

Câu 20: Sự phân bố dân cư Liên bang Nga không đều, thể hiện ở ý nào sau đây?

 • A Phần châu Âu đông đảo, phần châu Á thưa thớt.
 • B. Miền Nam cư trú đông hơn miền Bắc.
 • C. Dân cư sống ở thành thị nhiều hơn nông thôn.
 • D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 21: Nguyên nhân nào sau đây ảnh hưởng tới sự phân bố của dân 1 cư Liên bang Nga phần châu Âu và ở Nga phần châu Á?

 • A. Điều kiện khí hậu.
 • B. Tài nguyên của mỗi vùng,
 • C. Lịch sử định cư của dân tộc Nga.
 • D. Câu A, c đúng.

Câu 22: Sau khi tách khỏi Liên bang Xô Viết, Liên bang Nga tuyên bố độc lập vào thời điểm nào sau đây?

 • A. 24/08/1991.
 • B. 24/08/1985.
 • C. 24/08/1990.
 • D. 24/08/1995.

Câu 23: Nhận định nào sau dây về diều kiện tự nhiên của Liên bang Nga là chính xác?

 • A. Quốc gia lớn nhất thế giới về diện tích, có vị trí rất thuận lợi.
 • B. Quôc gia lớn nhất thế giới về diện tích, nhưng đất sản xuất thiếu và thời tiết không phù hợp.
 • C. Quốc gia lớn về diện tích, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi.
 • D. Quốc gia lớn về diện tích, giao thông đường biển rất tiện lợi.

Câu 24: Sông Vôn-ga trở thành trục đường thuỷ quan trọng trong việc phát triển kinh tế là nhờ yếu tố nào sau đây?

 • A. Bắt nguồn từ lãnh thổ Nga ở châu Á đổ về phần lãnh thổ Nga châu Âu.
 • B. Không gây ra tình trạng lụt lội hàng năm.
 • C. Được nôi liền với 5 biển qua hệ thống kênh đào.
 • D. Các yếu tố trên đều đúng.