Với câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1 có đáp án (sách mới)

Lời giải sgk Lịch Sử 11 Bài 1:

 • (Kết nối tri thức) Giải Lịch sử 11 Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Giải Lịch sử 11 Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Giải Lịch sử 11 Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

  Xem lời giải

Lưu trữ: Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1 (sách cũ)

Câu 1. Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì?

A. Nông nghiệp lạc hậu

B. Công nghiệp phát triển

C. Thương mại hàng hóa

D. Sản xuất quy mô lớn

Câu 2. Nội dung nào không phản ánh đúng nét mới của kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

B. Kinh tế hàng hóa phát triển mạnh

C. Tư bản nước ngoài đầu tư nhiều ở Nhật Bản

D. Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

Câu 3. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu

B. Công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

C. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

D. Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền chuyên môn hóa

Câu 4. Xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có điểm gì nổi bật?

A. Nhiều đảng phái chính trị được thành lập

B. Chế độ đẳng cấp vẫn được duy trì

C. Nông dân là lực lượng chủ yếu chống chế độ phong kiến

D. Tư sản công thương nắm quyền lực kinh tế và chính trị

Câu 5. Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản đã dần tư sản hóa?

A. Đaimyô (quý tộc phong kiến lớn)

B. Samurai (võ sĩ)

C. Địa chủ vừa và nhỏ

D. Quý tộc

Câu 6. Đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản là một quốc gia

A. phong kiến quân phiệt

B. công nghiệp phát triển

C. phong kiến trì trệ, bảo thủ

D. tư bản chủ nghĩa

Câu 7. Người đứng đầu chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là

A. Thiên hoàng B. Sôgun (Tướng quân)

C. Nữ hoàng D. Vua

Câu 8. Đến giữa thế kỉ XIX, vị trí tối cao ở Nhật Bản thuộc về

A. Thủ tướng B. Sôgun (Tướng quân)

C. Thiên hoàng D. Nữ hoàng

Câu 9. Đến giữa thế kỉ XIX, quyền lực thực tế ở Nhật Bản thuộc về

A. Thủ tướng B. Sôgun (Tướng quân)

C. Thiên hoàng D. Nữ hoàng

Câu 10. Vào giữa thế kỉ XIX, để ép Nhật Bản phải “mở cửa”, các nước tư bản phương Tây đã

A. tiến hành đàm phán ngoại giao.

B. dùng áp lực quân sự.

C. tiến hành chiến tranh xâm lược.

D. phá hoại kinh tế.

Câu 11. Nội dung nào dưới đây phản ánh khái quát nhất tình hình xã hội Nhật Bản giữa thế kỉ XIX?

A. Xã hội ổn định do chính sách cai trị của Mạc phủ Tôkugaoa

B. Tồn tại nhiều mâu thuẫn ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội

C. Mâu thuẫn gay gắt giữa nông dân với lãnh chúa phong kiến

D. Mâu thuẫn gay gắt giữa nông dân với địa chủ phong kiến

Câu 12. Những mâu thuẫn gay gắt về kinh tế, chính trị, xã hội tồn tại ở Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX là do

A. sự tồn tại và kìm hãm của chế độ phong kiến Mạc phủ

B. áp lực quân sự ép “mở cửa” của các nước phương Tây

C. sự chống đối của giai cấp tư sản đối với chế độ phong kiến

D. làn sóng phản đối và đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

 • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1: Nhật Bản (phần 4)
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ (phần 1)
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ (phần 3)
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ (phần 4)

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3