500 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8 (có đáp án) | Trắc nghiệm Lịch sử 8

Haylamdo tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều năm 2023 chọn lọc có đáp án, vận dụng được biên soạn theo từng bài học sẽ giúp học sinh ôn luyện, củng cố lại kiến thức để đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử 8.

Trắc nghiệm Lịch sử 8 (sách mới, có đáp án)

Lời giải bài tập Lịch sử 8 hay, ngắn gọn:

 • Giải sgk Lịch sử 8 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Lịch sử 8 Cánh diều

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Trắc nghiệm Lịch sử 8 (sách cũ)

 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 1 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 2 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 3 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 4 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 6 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 8 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 9 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 11 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 12 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 13 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 15 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 16 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 17 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 18 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 19 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 20 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 21 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 22 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 24 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 25 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 26 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 27 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 28 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 29 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 30 có đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 31 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 1 có đáp án

Câu 1: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

A. Cách mạng tư sản Pháp.

B. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

C. Cách mạng tư sản Anh.

D. Cách mạng Hà Lan.

Lời giải

Cuộc cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Yếu tố nào đã thúc đẩy năng suất lao động ở Anh trong thế kỉ XVII tăng nhanh?

A. Sự lãnh đạo sáng suốt của nhà vua với nhiều chính sách hợp lí.

B. Các phát minh mới về kĩ thuật và hình thức tổ chức lao động hợp lí.

C. Quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản.

D. Cuộc cách mạng tử sản ở Anh diễn ra sớm và thành công.

Lời giải

Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lý làm cho năng suất lao động tăng nhanh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển và thành công của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

A. sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

B. sự giúp đỡ của các quốc gia lân cận.

C. vai trò to lớn của nhà vua và tư sản.

D. sự lãnh đạo thống nhất của Quốc hội.

Lời giải

Cách mạng tư sản Anh thành công chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Tuy nhiên khi cách mạng thành công thì quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Sự kiện nào đã mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ?

A. Các quốc gia ở châu Mĩ suy yếu.

B. Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.

C. Sau khi cuộc cách mạng tư sản Bắc Mĩ thành công.

D. Sau khi Hiệp ước Véc-xai được kí kết.

Lời giải

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Trước sự phát triển của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ, thực dân Anh đã có hành động gì?

A. tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp.

B. đầu tư phát triển công, thương nghiệp thuộc địa để thu lợi nhuận.

C. mở thêm nhiều hải cảng để thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa.

D. đẩy mạnh khai hoang về phía Tây để mở rộng sản xuất.

Lời giải

Kinh tế ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, cạnh tranh với hàng hóa Anh. Do đó, thực dân Anh đã tìm mọi cách để ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp nơi đây như cướp đoạt tài nguyên, thực hiện chế độ thuế khóa nặng nề, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu thực dân Anh đã thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Hiến pháp năm 1787 được ban hành.

B. Hiệp ước Véc – xai năm 1783 được kí kết.

C. Quân dân giành thắng lợi ở trận Xa-ra-tô-ga.

D. Tuyên ngôn Độc lập năm 1775 được công bố.

Lời giải

Theo Hiệp ước Véc-xai năm 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nê- đéc- lan thế kỉ XVI là

A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, chi phối mọi hoạt động trong xã hội

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh và không bị yếu tố nào cản trở

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu nhưng lại bị triều đình Tây Ban Nha kìm hãm

D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp

Lời giải

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nê- đéc- lan thế kỉ XVI là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu, song sự thống trị của vương quốc Tây Ban Nha đã ngăn cản sự phát triển này

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là

A. Lật đổ sự thống trị của vương triều Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa phát triển.

B. Xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha

C. Lật đổ ngôi vua chuyên chế Hà Lan, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

D.Đánh bại phe phái của quý tộc mới, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản

Lời giải

Trước cách mạng, Nê- đéc- lan là vùng có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu, song sự thống trị của vương quốc Tây Ban Nha đã ngăn cản sự phát triển này. Do đó nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho cuộc cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là lật đổ nền thống trị của vương triều Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa phát triển

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Nội dung nào sau đây không thuộc biểu hiện phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh thế kỉ XVII?

A. Công trường thủ công ra đời và phát triển mạnh

B. Những trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn được hình thành

C. Hiện tượng rào đất cướp ruộng trong nông nghiệp

D. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài được đẩy mạnh

Lời giải

Đến thế kỉ XVII, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh:

– Nhiều công trường thủ công ra đời phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

– Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành tiêu biểu là Luân Đôn

– Hiện tượng rào đất cướp ruộng trong nông nghiệp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nông dân Anh phải ra thành thị làm thuê hay di cư sang nước ngoài?

A. Họ bị mất ruộng đất

B. Họ bị địa chủ bóc lột tàn nhẫn.

C. Họ muốn tìm cuộc sống no đủ hơn.

D. Họ dần bị tư sản hóa.

Lời giải

Những quý tôc chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ đuổi tá điền, biến ruộng đất thành đồng cỏ nuôi cừu. Những người nông dân bị mất ruộng đất phải kéo ra thành thị làm thuê hoặc di cư sang nước ngoài

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là

A. Thiết lập chế độ cộng hòa liên bang

B. Chưa giải phóng được toàn bộ đất nước

C. Quyền lợi kinh tế- chính trị không bao gồm phụ nữ, nô lệ

D. Có sự thỏa hiệp với các thế lực phong kiến

Lời giải

Theo hiến pháp 1787, chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử và bầu củ. Phụ nữ không có quyền bầu cử. Những người nô lệ da đen và người In-di-an không có quyền chính trị

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là

A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chế độ phong kiến

C. Vấn đề xung đột tôn giáo

D. Vấn đề khủng hoảng tài chính của triều đình phong kiến

Lời giải

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến. Lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhưng lại bị quan hệ sản xuất kìm hãm. Vì vậy cần phải xóa bỏ chế độ phong kiến để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản

A. Giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.

B. Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của thực dân Anh.

C. Nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả của cách mạng.

D. Thiết lập quyền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới.

Lời giải

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã lật đổ được nền thống trị của thực dân Anh, thiết lập nền cộng hòa tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.

=> Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là

A. Hình thức đấu tranh

B. Kết quả

C. Lực lượng tham gia

D. Phương pháp

Lời giải

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là hình thức đấu tranh.

– Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến giữa vua Sác- lơ I với quốc hội nhằm lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

– Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giành độc lập để lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, giải phóng dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Đáp án cần chọn là: A

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 2 có đáp án

Câu 1: Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển

C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều

D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước

Lời giải

Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp tương đối phát triển

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Thể chế chính trị của nước Pháp trước cách mạng là

A. Cộng hòa dân chủ.

B. Quân chủ chuyên chế.

C. Quân chủ lập hiến.

D. Cộng hòa liên bang.

Lời giải:

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập

B. Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti ngày 14-7

C. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

D. Vua Lu-I XVI bị xử tử

Lời giải

Ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi. Sự kiện này đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792?

A. Phái lập hiến.

B. Phái Quốc hội.

C. Phái quân chủ.

D. Phái quý tộc.

Lời giải

Cách mạng thắng lợi ở Pari và trên cả nước đã đưa phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền nhưng Lu-I XVI vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

A. Quý tộc, tư sản và công nhân

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba

Lời giải

Xã hội Pháp trước cách mạng phân chia thành 3 đẳng cấp là Tăng lữ, Quý tộc và

Đẳng cấp thứ ba

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?

A. Thương nhân

B. Thị dân

C. Tư sản

D. Nông dân

Lời giải

Tư sản là giai cấp có thế lực kinh tế mạnh nhưng không có quyền lực chính trịm bị nhà vua và các lãnh chúa địa phương ngăn cản hoạt động kinh doanh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là

A. Tự do – Bình đẳng – Độc lập

B. Tự do- Bình đẳng – Hạnh phúc

C. Tự do- Bình đẳng – Bác ái

D. Tự do- Bình đẳng – Phát triển

Lời giải

Ngày 26-8-1789, Quốc hội lập hiến đã thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Trước sự tấn công của thù trong giặc ngoài, phái Gi-rông-đanh đã có hành động gì?

A. Tổ chức nhân dân chống ngoại xâm, nội phản.

B. Nhanh chóng chuẩn bị lực lượng chống ngoại xâm.

C. Ổn định cuộc sống của nhân dân.

D. Lo củng cố quyền lực của mình.

Lời giải

Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng quân các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp cách mạng. Trong nước, bọn phản dồng lại nổi loạn ở vùng Văng – đê và cả miền Tây Bắc. Nạn đầu cơ tích trữ hoành hành. Giá cả tăng vọt. Đời sống nhân dân rất khốn khổ. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo tổ chức chống ngoại xâm, nội phản và ổn định cuộc sống của nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiến trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Quân chủ lập hiến, nền cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

B. Nền cộng hòa, quân chủ lập hiến, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

C.

Quân chủ lập hiến, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh, nền cộng hòa.

D. Nền cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh, quân chủ lập hiến.

Lời giải

Tiến trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

– Chế độ quân chủ lập hiến: từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792.

– Bước đầu của nền cộng hòa: từ ngày 21-9-1792 đến ngày 2-6-1793.

– Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh: từ ngày 2-6-1793 đến ngày 27-7-1794.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10:Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?

A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng.

B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ.

C. Chỉ lo củng cố quyền lực.

D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính.

Lời giải

Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, nội bộ phái Gia-cô-banh bị chia rẽ. Nhân dân cũng không ủng hộ chính quyền nữa vì quyền lợi không được đảm bảo như giới cầm quyền Gia-cô-banh đã hứa => Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính => Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt.

Đáp án cần chọn là: B

Lời giải

Những tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng đã lên án mạnh mẽ sự áp bức, bóc lột của chế độ quân chủ chuyên chế, đả kích giáo hội Kitô, muốn dùng “ánh sáng” quét sách bóng tối phong kiến và “khai sáng” cho nhân dân

=> Trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVIII đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Vai trò của quần chúng nhân dân được thể hiện như thế nào trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Hỗ trợ giai cấp tư sản giành chính quyền.

B. Là động lực chủ yếu, đóng vai trò quyết định.

C. Là lực lượng cầm quyền qua các giai đoạn.

D. Đứng lên lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.

Lời giải

Quần chúng nhân dân là động lực chủ yếu, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII. Cụ thể:

– Ngày 14-7-1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti, mở đầu cho thắng lợi của cách mạng.

– Trước tình hình tổ quốc lâm nguy, phái Lập hiến chần chừ, ngày 10-8-1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.

– Trước sự uy hiếp của thù trong giặc ngoài, phái Gi-rông-đanh chỉ lo củng cố quyền lực, ngày 2-6-1793, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp

B. Sự ra đời của tầng lớp quý tộc mới

C. Sự tồn tại của chế độ đẳng cấp

D. Cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đình phong kiến

Lời giải

Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đình phong kiến. Ở Anh, vua Sác-lơ I muốn tăng thuế để có tiền đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len. Ở Pháp, vua Lu-I cũng muốn triệu tập các đại biểu để thỏa thuận cho vay tiền và đánh thêm thuế mới để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính (số nợ của nhà vua lên tới 5 tỉ livrơ)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Vì sao cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo

B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

D. Thực hiện triệt để các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản

Lời giải

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một của cách mạng tư sản:

– Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc, thiết lập nền cộng hòa

– Đánh thắng cuộc can thiệp của liên minh phong kiến châu Âu vào nước Pháp, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

– Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, hiến pháp 1791 và 1793 xác định những quyền và lợi ích cơ bản của con người

– Tấn công vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là kinh tế, giải quyết vấn đề ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Pháp giai đoạn sau

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Điểm khác biệt cơ bản giữa nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với các cuộc cách mạng tư sản trước đó là:

A. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ đấu tranh chống lại các thế lực phong kiến trong nước và bên ngoài

B. Chống lại liên minh phong kiến châu Âu để bảo vệ thành quả cách mạng

C. Phải thực hiện khẩu hiệu hòa bình- ruộng đất- bánh mì cho quần chúng

D. Phải thiết lập nền chuyên chính dân chủ

Lời giải

Điểm khác biệt cơ bản giữa nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với các cuộc cách mạng tư sản trước đó là phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là đấu tranh chống lại các thế lực phong kiến trong nước (đứng đầu là vua Lu-I XVI) và liên minh phong kiến châu Âu để bảo vệ thành quả cách mạng

Đáp án cần chọn là: A