Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 2: Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10.

Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 2 (có đáp án): Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về máy tính ?

A. Máy tính có tốc độ xử lí nhanh.

B. Máy tính có khả năng lưu trữ lượng thông tin lớn.

C. Máy tính ngày càng nhỏ gọn.

D. Máy tính không thể kết nối được với nhau.

Câu 2. Đơn vị lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất là:

A. Bit

B. MB

C. B

D. GB

Câu 3. Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào?

A. Động cơ hơi nước.

B. Máy điện thoại.

C. Máy tính điện tử.

D. Máy phát điện.

Câu 4. Những ưu việt của máy tính điện tử là gì?

A. Máy tính có thể làm việc đến 24 giờ trong một ngày và nhiều ngày liên tiếp.

B. Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin.

C. Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và các mạng máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lí thông tin rất tốt.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 5. Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi phân tích tâm lí một con người.

B. Khi chuẩn đoán bệnh.

C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.

D. Khi dịch một tài liệu.

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất?

A. Giải trí.

B. Công cụ xử lí thông tin.

C. Lập trình và soạn thảo văn bản.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lý và giao tiếp của con người.

B. Máy tính tốt là máy tính nhỏ gọn và đẹp.

C. Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử.

D. Máy tính được thiết kế ngày càng thân thiện và dễ sử dụng hơn đối với con người.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Máy tính là sản phẩm trí tuệ duy nhất của con người.

B. Học tin học là học sử dụng máy tính.

C. Máy tính có thể thay thế hoàn toàn cho con người trong việc xử lý thông tin.

D. Con người phát triển toàn diện của xã hội hiện đại là con người phải có hiểu biết về tin học.

Câu 9. 1B = ? Bit

A. 8

B. 1024

C. 1

D. 102410

Câu 10. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1 Bit = 1024B​

Câu 11. Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8000

B. 8129

C. 8291

D. 8192

Câu 12. Ở việt Nam dịch vụ internet chính thức được cung cấp năm?

A. 1997

B. 1998

C. 1996

D. 2000

Câu 13. Mạng xã hội facebook xuất hiện năm:

A. 2010

B. 2004

C. 1997

D. 2005

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Internet, máy tìm kiếm, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo làm thay đổi xã hội loài người.

B. Máy tính có tốc độ rất nhanh, lưu trữ dữ liệu lớn.

C. Máy tính không thể làm việc liên tục trong suốt 24 giờ.

D. Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là bit.

Câu 15. Khi mua máy tính ta nên quan tâm đến?

A. CPU

B. Nhẹ và đẹp.

C. Màn hình sáng.

D. Chuột và bàn phím dễ sử dụng.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 1: Mạng máy tính với cuộc sống

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 2: Điện toán đám mây và internet vạn vật

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 1: Tuân thủ pháp luật trong môi trường số

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao

Săn SALE shopee tháng 9:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3