Tải xuống 53 Trò chơi powerpoint hay

Video trò chơi nhìn hình đoán chữ powerpoint

53 Trò chơi powerpoint

Blogtailieu.com xin chia sẻ bộ tài liệu mà cô Hòa Nga chia sẻ: 53 Trò chơi powerpoint dùng cho thiết kế bài giảng, mini game, tạo sinh động tiết học. Link tải trực tiếp trên fshare; blogtailieu (02) chia sẻ link google drive ngày 3.10.2021

53 Trò chơi powerpoint
53 Trò chơi powerpoint

53 Trò chơi powerpoint

STT . Tên file Link tải xuống 1 . 15 tro choi hay trong PP.ppt – 12.9 MB 15 tro choi hay trong PP.ppt – 12.9 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

2 . Ai lên cao hơn.pptx – 5.6 MB Ai lên cao hơn.pptx – 5.6 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

3 . bắt bướm.pptx – 6.9 MB bắt bướm.pptx – 6.9 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

4 . cau ca 1 .pptx – 2.5 MB cau ca 1 .pptx – 2.5 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

5 . cau ca 2 .pptx – 2.6 MB cau ca 2 .pptx – 2.6 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

6 . Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MB Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

7 . doan bong con vat.pptx – 41.0 MB doan bong con vat.pptx – 41.0 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

8 . dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MB dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

9 . dong ho cat.pptx – 1.2 MB dong ho cat.pptx – 1.2 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

10 . dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MB dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

11 . du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MB du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

12 . đuổi hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MB đuổi hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

13 . đuổi hình bắt chữ.ppt – 2.7 MB đuổi hình bắt chữ.ppt – 2.7 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

14 . giai cuu dai duong.ppt – 12.5 MB giai cuu dai duong.ppt – 12.5 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

15 . giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MB giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

16 . Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KB Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

17 . Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MB Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

18 . hái táo 9.ppt – 638.5 KB hái táo 9.ppt – 638.5 KBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

19 . hu go.pptx – 8.8 MB hu go.pptx – 8.8 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

20 . lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MB lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

21 . ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MB ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

22 . Ngoai khoa.ppt – 2.6 MB Ngoai khoa.ppt – 2.6 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

23 . ngoi sao may man.pptx – 3.3 MB ngoi sao may man.pptx – 3.3 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

24 . o chu bi mat.ppt – 2.3 MB o chu bi mat.ppt – 2.3 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

25 . Ong non học việc( câu hỏi 4 đáp án).pptx – 7.5 MB Ong non học việc( câu hỏi 4 đáp án).pptx – 7.5 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

26 . QUAY BAO LI XI CO THUONG.ppt – 7.9 MB QUAY BAO LI XI CO THUONG.ppt – 7.9 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

27 . Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MB Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

28 . Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MB Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

29 . THIET KE TRO CHOI BUOM BAY TIM CHU.ppt – 3.0 MB THIET KE TRO CHOI BUOM BAY TIM CHU.ppt – 3.0 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

30 . thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MB thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

31 . Tìm mật mã.pptx – 16.5 MB Tìm mật mã.pptx – 16.5 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

32 . trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MB trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

33 . Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MB Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

34 . Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MB Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

35 . Trò chơi Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MB Trò chơi Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

36 . tro choi chao mung ngay 2011.ppt – 5.5 MB tro choi chao mung ngay 2011.ppt – 5.5 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

37 . Tro choi CHIA KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KB Tro choi CHIA KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

38 . tro choi cho bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MB tro choi cho bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

39 . Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KB Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

40 . Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KB Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

41 . TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

42 . TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

43 . Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MB Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

44 . Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MB Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

45 . Trò chơi Hộp quà bí mật sử 7 – 2.pptx – 13.8 MB Trò chơi Hộp quà bí mật sử 7 – 2.pptx – 13.8 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

46 . Trò chơi Hộp quà bí mật sử 9.pptx – 13.8 MB Trò chơi Hộp quà bí mật sử 9.pptx – 13.8 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

47 . tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MB tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

48 . TRO CHOI QUAY VONG TU VI.ppt – 1.5 MB TRO CHOI QUAY VONG TU VI.ppt – 1.5 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

49 . Tro choi Thi sút luân lưu.ppt – 1019.0 KB Tro choi Thi sút luân lưu.ppt – 1019.0 KBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

50 . Vòng quay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MB Vòng quay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

51 . Vòng quay may mắn 7 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quay may mắn 7 – 2.pptx – 7.1 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

52 . Vòng quây may mắn 9 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quây may mắn 9 – 2.pptx – 7.1 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

53 . Vòng quây may mắn câu hỏi 4 đáp án.pptx – 7.0 MB Vòng quây may mắn câu hỏi 4 đáp án.pptx – 7.0 MBXem trước – Link tải xuống: Tải xuống ngay – Link dự phòng: Tải ngay

Kết luận: