Bài viết Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế.

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết

A. Phương pháp giải

Trong mạch điện có dùng ampe kế thì ampe kế được mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện. Mắc ampe kế sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm.

Chú ý không được mắc ampe kế trực tiếp vào hai cực của nguồn.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để đo cường độ dòng điện trong mạch đi qua bóng đèn thì cách mắc ampe kế nào sau đây là sai?

Am pe kế được mắc nối tiếp trong mạch điện. Sơ đồ hình (3) thì ampe kế được mắc song song với bóng đèn nên đây là sơ đồ sai.

Chọn C

Ví dụ 2: Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện có 1 nguồn điện, 1 bóng đèn, 1 công tắc, dây dẫn, và ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch

Ampe kế được mắc nôi tiếp trong mạch, cực dương nối về phía cực dương của nguồn, cực âm hướng về phía cực âm của nguồn điện.

Ví dụ 3: Một bạn vẽ sơ đồ để mắc Ampe kế để đo cường độ qua các bóng đèn như hình vẽ.

Hỏi mắc mạch như thế đã đúng chưa? Tại sao?

Sơ đồ mạch điện trên khi chưa mắc ampe kế có nguồn điện và hai bóng đèn mắc nối tiếp. Để đo cường độ dòng điện trong mạch thì cần mắc ampe kế nối tiếp với hai bóng đèn. Cách mắc như hình là sai, vì ampe kế đã mắc song song với một bóng đèn.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Đề xuất phương án để sửa chữa sơ đồ mạch điện trong hình để Ampe kế đo đúng dòng điện qua các bóng đèn.

Lời giải:

Ampe kế cần được mắc nối tiếp trong mạch để đo cường độ dòng điện. Trong sơ đồ trên ampe kế được mắc song song với một bóng đèn nên không đúng.

Ta mắc lại sơ đồ như sau:

Câu 2: Điền đấu thích hợp vào cực của các Ampe kế và chiều dòng điện trong mạch của bài tập 1 ở trên. Hỏi nếu có một Ampe kế bị ngược cực thì nó có chỉ đúng cường độ dòng điện chạy qua không? Tại sao?

Lời giải:

Sơ đồ mạch điện chỉ rõ các cực của ampe kế.

Câu 3: Chỉ ra chỗ sai trong sơ đồ sau và sửa lại cho đúng

Lời giải:

Trong sơ đồ ampe kế đã được mắc nối tiếp trong mạch, tuy nhiên lại mắc ngược các chốt âm, dương. Để sửa lại ta đổi lại chốt âm của ampe kế mắc về phía cực âm, chốt dương cắm về phía cực dương của nguồn như hình vẽ sau:

Câu 4:

Chỉ rõ các cực âm, dương của ampe kế trong các sơ đồ sau:

Lời giải:

Ampe kế được mắc sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm.

Câu 5: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có hai nguồn, hai đèn song song có hai công tắc bật tắt riêng biệt, hai ampe kế đo cường độ dòng điện qua mỗi bóng riêng biệt. Chỉ rõ các cực âm, dương của ampe kế.

Lời giải:

Ampe kế được mắc sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm.

Câu 6: Khi đóng khóa K, ampe kế trong hình vẽ cho biết giá trị nào?

Lời giải:

Ampe kế trong mạch điện trên được mắc nối tiếp với bóng đèn 2, nên số chỉ của nó cho biết cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn 2 khi đóng khóa K.

Câu 7: Ampe kế được mắc như sơ đồ sau thì cho biết giá trị cường độ dòng điện nào?

Lời giải:

Trong sơ đồ mạch điện trên, ampe kế được mắc nối tiếp trong mạch chính, nên khi đóng khóa K, số chỉ của ampe kế cho biết giá trị cường độ dòng điện trong mạch chính.

Câu 8: Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, có 2 ampe kế (trong đó ampe kế 1 để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 và ampe kế 2 để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ3). Biết Đ1 nối tiếp với (Đ2 song song với Đ3).

Lời giải:

Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Phải mắc ampe kế ở đâu để biết dòng điện qua các bóng đèn khi hai khóa K1 và K3 đều đóng, K2 mở.

Lời giải:

Khi hai khóa K1 và K3 đóng, K2 mở thì mạch điện có nguồn, và hai bóng đèn Đ1, Đ2 được mắc song song.

Vậy để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ1 thì ta mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1; để đo cường độ dòng điện qua đèn 2 thì ta mắc ampe kế nối tiếp với đèn 2; Để biết cường độ dòng điện trong mạch chính thì ta mắc ampe kế ngay trước hoặc sau nguồn.

Ta có hình vẽ:

Ampe kế A1 cho biết cường độ dòng điện qua đèn 1; Ampe kế A2 cho biết cường độ dòng điện qua đèn 2. Am pe kế A cho biết cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

Câu 10: Cho một mạch điện như hình vẽ:

Hỏi mắc ampe kế ở đâu để đo được dòng điện:

a. Qua các bóng đèn.

b. Qua nguồn.

Lời giải:

a. Để đo được dòng điện qua các bóng đèn ta cần mắc ampe kế nối tiếp với mỗi đèn như sau:

b. Để đo cường độ dòng điện qua nguồn ta mắc ampe kế nối tiếp với nguồn như sau:

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Dạng 12: Cách đổi đơn vị cường độ dòng điện cực hay, có đáp án
 • Dạng 13: Bài tập về Ampe kế cực hay, có đáp án
 • Dạng 15: Hiệu điện thế là gì, bài tập hiệu điện thế có đáp án
 • Dạng 16: Cách đổi đơn vị hiệu điện thế hay, chi tiết
 • Dạng 17: Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án
 • Dạng 18: Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án
 • Dạng 19: Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3