Tuyển chọn, cập nhật đề thi lớp 12 năm 2023 – 2024 tất cả các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa Lí chọn lọc, có đáp án bám sát hình thức đánh giá năng lực học sinh mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu đánh giá học sinh, giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi các môn học lớp 12.

Đề thi lớp 12 năm 2023 (mới nhất, có đáp án)

Xem thử Đề lớp 12 Xem thử Đề ôn THPT Quốc gia Xem thử Đề ôn ĐGNL, ĐGTD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi, giáo án, …. lớp 12 và đề ôn THPT Quốc gia, ĐGNL, ĐGTD các môn học bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 12 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 12 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 12 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 12 năm 2023

Đề thi Toán 12

Đề thi Giữa kì 1 Toán 12

 • Bộ Đề thi Toán 12 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán 12

 • Bộ Đề thi Toán 12 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12

 • [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 7 Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 năm 2023 có ma trận (6 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Top 35 Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Toán 12

 • Bộ 10 Đề thi Toán 12 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Toán 12 năm 2023 có ma trận (8 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 12 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 12 năm 2023 (60 đề)

Bộ Đề thi Ngữ văn lớp 12

Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn 12

 • Bộ 20 Đề thi Ngữ văn 12 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề cương ôn tập Ngữ văn 12 Giữa học kì 1 năm 2023 (10 đề)

 • Hệ thống kiến thức Ngữ văn 12 Giữa học kì 1 năm 2023 (15 đề + ma trận)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 Hà Nội năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 Đà Nẵng năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 Hồ Chí Minh năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 12 theo Thông tư 22 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn 12

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn 12 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ văn 12 năm 2023 có ma trận (20 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 Hà Nội có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 Đà Nẵng có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 Hồ Chí Minh có đáp án (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Ngữ Văn lớp 12 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 12 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Ngữ Văn 12

 • Top 50 Đề thi Ngữ văn 12 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn 12 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn 12 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn 12 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn 12

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ văn 12 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn 12 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ văn 12 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Đề thi Vật Lí 12

Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 12

 • Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Vật Lí 12 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Vật Lí 12 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Đề thi Học kì 1 Vật lí 12

 • Top 30 Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Vật lí 12

 • Top 30 Đề thi Vật Lí 12 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

 • Bộ 12 Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Học kì 2 Vật lí 12

 • Đề thi Vật Lí 12 Học kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Hóa 12

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 12

 • Đề thi Hóa học 12 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (15 đề)

 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 12

 • Top 30 Đề thi Học kì 1 Hóa học 12 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 1 Hóa học 12 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Hóa học 12 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Hóa học 12 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12

 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 2 trắc nghiệm năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 2 trắc nghiệm – tự luận năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 2 trắc nghiệm năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 2 trắc nghiệm – tự luận năm 2023 có đáp án (5 đề)

Đề thi Học kì 2 Hóa học 12

 • Đề thi Hóa học 12 Học kì 2 trắc nghiệm năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Hóa học 12 Học kì 2 trắc nghiệm – tự luận năm 2023 có đáp án (5 đề)

Đề thi Tiếng Anh 12

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 12

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 12 có đáp án (15 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 12 năm 2023 có ma trận (12 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa học kì 1 năm 2023 có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 12 Hà Nội năm 2023 (7 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 12 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 12 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 12

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 12 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 12

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 12

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Đề thi Sinh 12

Đề thi Giữa kì 1 Sinh học 12

 • Đề thi Giữa kì 1 Sinh học lớp 12 có đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Sinh học lớp 12 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Sinh học lớp 12 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (15 đề)
 • Top 60 Đề thi Sinh học lớp 12 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Sinh học 12

 • Đề thi Cuối kì 1 Sinh 12 mới nhất (có đáp án)
 • [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 12 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Sinh học lớp 12 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 12 năm 2023 có ma trận (8 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12 Học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Sinh học lớp 12 Học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Top 12 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 12 Học kì 1 có đáp án

Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 12

 • Top 30 Đề thi Sinh học 12 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án
 • [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Sinh học lớp 12 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Sinh học lớp 12 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Sinh học lớp 12 năm 2023 có ma trận (8 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 có đáp án (8 đề)

Đề thi Học kì 2 Sinh học 12

 • Đề thi Cuối kì 2 Sinh 12 mới nhất (có đáp án)
 • Đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 4 – 8 đề)
 • Đề thi Sinh học 12 Học kì 2 có đáp án (8 đề)
 • Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 12 Học kì 2 có đáp án

Đề thi Địa Lí 12

Đề thi Giữa kì 1 Địa lí 12

 • Đề thi Địa Lí 12 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 12 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Địa Lí 12 Giữa kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 12 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Địa lí 12

 • Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí 12 Học kì 1 có đáp án
 • Đề thi Địa Lí 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Địa lí 12

 • Đề thi Địa Lí 12 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Địa lí 12

 • Top 10 Đề thi Địa Lí 12 Học kì 2 năm 2023 có đáp án
 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 12 năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 5 Đề thi Địa Lí 12 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 12 năm 2023 có ma trận

 • Đề thi Địa Lí 12 Học kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Lịch Sử lớp 12

Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 12

 • Đề thi Lịch Sử 12 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 12 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Lịch Sử 12 Giữa kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 12 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 12

 • Top 30 Đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 12 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 12 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Lịch Sử 12

 • Đề thi Lịch Sử 12 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 12

 • Top 15 Đề thi Lịch Sử 12 Học kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 12 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 5 Đề thi Lịch Sử 12 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 12 năm 2023 có ma trận

Đề thi Công nghệ 12

Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ 12

 • Đề thi Công nghệ 12 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 12

 • Đề thi Công nghệ 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ 12

 • Đề thi Công nghệ 12 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ 12 năm 2023 có ma trận (5 đề)

Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12

 • Đề thi Công nghệ 12 Học kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Công nghệ 12 năm 2023 có ma trận (5 đề)

Đề thi Tin học 12

Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Tin học 12

 • Đề thi Tin học 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 năm 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Tin học 12

 • Đề thi Tin học 12 Học kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Đề thi GDCD 12

– Đề thi Giữa kì 1 GDCD 12

 • Đề thi GDCD 12 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 GDCD 12 có đáp án (7 đề)

 • Bộ đề thi GDCD 12 Giữa kì 1 năm 2023 có ma trận có đáp án (7 đề)

– Đề thi Học kì 1 GDCD 12

 • (mới) Đề thi Học kì 1 GDCD 12 có đáp án (7 đề)

 • (mới) Bộ đề thi GDCD 12 Học kì 1 năm 2023 có ma trận có đáp án (7 đề)

 • Top 2 Đề thi GDCD 12 Học kì 1 năm 2023 có đáp án

– Đề thi Giữa kì 2 GDCD 12

 • Đề thi GDCD 12 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 GDCD 12 năm 2023 có ma trận có đáp án (3 đề)

– Đề thi Học kì 2 GDCD 12

 • Đề thi GDCD 12 Học kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 GDCD 12 năm 2023 có ma trận có đáp án (3 đề)

Xem thử Đề lớp 12 Xem thử Đề ôn THPT Quốc gia Xem thử Đề ôn ĐGNL, ĐGTD

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3