Hướng dẫn xem công nợ trên phần mềm MISA

Video xem công nợ trên phần mềm misa

Làm thế nào để xem công nợ khách hàng chi tiết theo số ngày còn nợ và số ngày quá hạn theo từng hóa đơn?

1. Cách xem công nợ trên phần mềm MISA

Bạn có thể xem theo 2 cách sau:

Cách 1: Vào Báo cáo/Bán hàng/Sổ chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ

Cách 2: Xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, Bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Vào Báo cáo/ Bán hàng/ Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

Bước 2: Tại màn hình xem báo cáo, nhấp chuột phải chọn Sửa mẫu

Bước 3: Trên giao diện Sửa mẫu, chọn tab “Thiết lập”, tùy chỉnh hiện các cột theo nhu cầu. Nhất Cất

2. Phần mềm kế toán MISA

2.1.Đặc điểm của phần mềm kế toán Misa

 • Cung cấp đầy đủ và đa dạng ở mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, là giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn.
 • Nâng cao năng suất
 • Không cần cài đặt, làm việc online mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị: PC, Tablet, Mobile…
 • Quản trị tài chính tức thời
 • Kết nối với hơn 100 đối tác
 • Nhập liệu thông minh; Kết nối linh hoạt với các hệ thống quản trị khác.
 • Tự động hóa việc lập báo cáo
 • Cảnh báo thông minh
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, lĩnh vực.
 • An toàn, bảo mật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

2.2. Những tính năng tiện ích của phần mềm MISA

 • Phân tích tài chính: Cung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp.
 • Nghiệp vụ quỹ tiền mặt: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp. Tự động đối chiếu với Thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê.
 • Nghiệp vụ thủ quỹ: Tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.
 • Nghiệp vụ ngân hàng: Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai.
 • Nghiệp vụ mua hàng: Tự động hạch toán chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử đầu vào được xuất từ phần mềm hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp: MISA, VNPT, Viettel, BKAV, …
 • Nghiệp vụ bán hàng: Cho phép thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng, theo dõi chiết khấu theo tổng giá trị hóa đơn. Lập kế hoạch thu nợ, theo dõi nợ theo từng giai đoạn, hóa đơn, khách hàng, tự động tính lãi nợ quá hạn.
 • Quản lý hóa đơn: Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in và sử dụng hóa đơn theo quy định của thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo dõi thông báo phát hành đối với tem, vé, phiếu nhập kho kiêm vận chuyển nội bộ,…
 • Nghiệp vụ kho: Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính giúp người dùng có thể theo dõi được nhiều đặc tính , theo nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát với Thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê.
 • Nghiệp vụ thủ kho: Tự động đối soát giữa Sổ kho của Thủ kho với Sổ chi tiết tiền VTHH của Kế toán để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
 • Nghiệp vụ công cụ dụng cụ: Phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh. Cho phép lập biên bản kiểm kê CCDC, và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
 • Nghiệp vụ Tài sản cố định: Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí. Cho phép lập biên bản kiểm kê TSCĐ, và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
 • Nghiệp vụ hợp đồng: Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng bán. Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án, nhóm hợp đồng.
 • Nghiệp vụ lương: Chấm công, lập bảng tổng hợp chấm công, và tính lương theo thời gian, sản phẩm… Tính lương cơ bản theo hệ số và mức lương tối thiểu hoặc tính lương cơ bản theo lương thỏa thuận của nhân viên.
 • Nghiệp vụ thuế: Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả hai trường hợp nộp thuê theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất khẩu báo cáo thuế định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế qua MTAX.VN.
 • Nghiệp vụ giá thành: Tính giá thành và đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp. Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí.
 • Nghiệp vụ ngân sách: Lập dự toán chi ngân sách theo từng chi nhánh, phòng ban. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận, chi nhánh.
 • Nghiệp vụ tổng hợp: Cung cấp đầy đủ mẫu báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định. Tự động tổng hợp số liệu báo cáo, ký số không cần USB Token, gửi báo cáo tài chính cho Cơ quan Thuế ngay trên phần mềm kế toán.

2.3. Nhược điểm của phần mềm kế toán MISA

Phân hệ lương không xử lý được hoa hồng của bộ phận bán hàng trực tiếp trên phần mềm. Tất cả các phần mềm hầu như không xử lý được cái này (trừ khi có erp). Vì tính theo hoa hồng. Các bạn có thể tính ngoài excel rồi nhập lên. Misa cho phép bạn kết xuất doanh số theo từng nhân viên.